XII РУКОВЕТ

12rukovetПретежно лирска по садржају, Дванаеста руковет (1906, прво извођење 13. јануара 1907) сачињена је од песама са Косова. Она не домаша формалном уравнотеженошћу висину двеју претходних, али се истиче песмом Цвеће цафнало, изванредном по чистоти мелодијске линије и по укусној модалној (еолској) хармонизацији. Аскетски делује њен почетак запевом соло-сопрана па одмах затим соло-тенора, да би тек потом наступио хор. Претходе јој три песме: живахна али нежна Дека си била, затим Аман, шетнала си, пуна притајене чулности, а дата у сочним хармонијама мушког хора, и ритмички прегнантна Да л’ немам, џанум, у којој је Мокрањац проширио мелодијски обим у односу на оригиналну мелодију из својих записа.  Завршна песма Седи мома  је лежерни финале у живом темпу.


XII РУКОВЕТ   ПРЕУЗМИ ТЕКСТ