НАУЧНА ТРИБИНА

 „АНАЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ ШЕСТЕ РУКОВЕТИ СТЕВАНА СТОЈАНОВИЋА МОКРАЊЦА“
ДР АНИЦА САБО, БЕОГРАД

nt_2У Мокрањчевој родној кући, петог фестивалског дана 56.“Мокрањчевих дана“ приређена је научна трибина „Аналитички изазови Шесте руковети Стевана Стојановића Мокрањца“ др Анице Сабо. Уводу реч о делу уважене професорке ФМУ у Београду у пензији, дала је др Соња Маринковић, селекторка „Мокрањчевих дана“.

О значају овог дела довољно је рећи да анализе музичких облика на нивоу синтаксе, те фине микроструктуре, практично нема. Због тога је за све нас, поклонике Мокрањчевог дела, толико и драгоцен – истакла је др Соња Маринковић.

У свом раду „Аналитички изазови Шесте руковети Стевана Стојановића Мокрањца“, др Аница Сабо полази од анализе коју је својевремено урадио композитор Петар Коњовић.

-Анализи руковети Стевана Стојановића Мокрањца се приступа на веома различите начине. У овом моменту пажња је усмерена на питања форме. Шта је „Музичка реченица“? Све је правилно што је у функцији идеје. Не постоје нормативна ограничења, али постоји значај текста. Кључно питање код Стевана Стојановића Мокрањца је успоставити анализу уз неспорно уважавање материјално фолклорног порекла његових композиција и као и утицаја средине у којој је стварао- наглашава др Аница Сабо.

Аница Сабо (Београд, 1954), композитор и теоретичар у научном раду посвећена је методолошким питањима музичке анализе, симетрије и аналитичким сагледавањем стваралаштва српских композитора. Објавила је више десетина теоријских радова у водећим часописима и зборницима радова са научних скупова. Њен композиторски опус обухвата оркестарска и камерна дела.