НАУЧНА ТРИБИНА „КА САВРЕМЕНОМ ЧИТАЊУ МОКРАЊЧЕВOГ НАСЛЕЂА“

web_tribinaУ Мокрањчевој родној кући одржана је научна трибина на тему  Ка савременом читању Мокрањчевoг наслеђа. Предавач, др Катарина Томашевић, музиколог, научни саветник Музиколошког института САНУ осврнула се на историјски приступ и сагледавање ефеката Мокрањчевог укупног деловања и праксе у идеолошком, политичком и друштвено-историјском контексту епохе.

- Питање виталности саме Мокрањчеве музике током дугог 20. и почетком нашег века, такође и питање непресахле радости и љубави коју за њу деле подједнако хорски диригенти, певачи и публика, враћа нас, међутим, на централно питање естетске вредности на којој она почива.  Једна засебна стаза требало би да осветли и сложено питање преображаја канона интерпретације Мокрањчевог дела у протеклом и савременом добу, док би се на трећем краку савременог читања Мокрањчевог наслеђа разоткриле и многобројне, за сада недовољно испитане везе са жанровима популарне музике – истакла је др Катарина Томашевић.

Предавање је илустровано видео и музичким примерима, који, између осталог, потркепљују тезу према којој се Мокрањчево дело дефинише као полазни модел за потоњи стилски преображај српске музике у 20. веку.