НАУЧНА ТРИБИНА „МОКРАЊЧЕВА ДJЕЛА НА РЕПЕРТОАРУ СРПСКИХ ПЕВАЧКИХ ДРУШТАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У МЕЂУРАТНОМ ПЕРИОДУ“

web2У Мокрањчевој родној кући приређена је научна трибина др Мирадета Зулића (БИХ) на тему „Мокрањчева дjела на репертоару српских певачких друштава у Босни и Херцеговини у међуратном периоду“. Др Мирадет Зулић је ванредни  професор за предмете Историја музике и Методологија стручног рада на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву.

Бавећи се истраживачким аспектима музичке историографије у Босни и Херцеговини, са фокусом на певачка друштва, инструменталне ансамбле и музичке школе, др Зулић, посебну пажњу посвећује делима композитора Стевана Стојановића Мокрањца.

-До 1914. године композиције Стевана Мокрањца биле су саставни дeо репертоара многих певачких друштава у Босни и Херцеговини. Неке композиције изведене су само неколико година након њиховог настанка. Веома је мали број концерата значајних певачких друштава који нису изводили Мокрањца. Осим квалитета композиција, на популарност Мокрањца и његових дела утицали су и други фактори: композиторова сарадња са певачким друштвима, гостовања у Босни и Херцеговини, несебично слање потребне литературе – наводи др Мирадет Зулић.

Из наведених разлога, како наглашава др Зулић, указала се потреба за истраживањем, откривањем, прикупљањем и анализом података, са основним циљем сагледавања чињеница о заступљености и утицају Мокрањчевих дела на репертоар српских певачких друштава у Босни и Херцеговини у међуратном периоду.

-У односу на претходни период до 1914. године, међуратни период односи се на прве деценије након композиторове смрти, као и на бројне промене које су се догодиле: ново друштвено-политичко уређење, административне обавезе оснивања и деловања певачких друштава, генерацијске промене чланова хорова и хоровођа као и многе друге околности. У зависности од разумевања и перцепције диригената, Мокрањац је и даље био веома популаран, како у међуратном периоду, тако и педесетих шездесетих година када његова популарност није јењавала – објашњава др Зулић.

Др Мирадет Зулић објавио је једну књигу и једну монографију, док је друга у припреми за објављивање. Учествовао је на бројним научним скуповима и објавио низ радова.