VIII РУКОВЕТ

8rukovetОсма руковет (1896, прво извођење 6. новембра исте године) саздана је на мелодијама које је Мокрањац забележио на Косову. Невелика али фор-мално веома уравнотежена, она по распореду темпа подсећа на минијатурни сонатни циклус. Живахној, ритмички наглашеној првој песми Џанум на сред село, освеженој укусним канонским моментом у трећој строфи, супротставља се лагана и меланхолична Што Морава мутна тече, на махове са трагичним акцентима. Разграна се грана јоргована заступа скерцо по свом карактеру и положају у оквиру циклуса, а последња песма Скоч’ коло, пошго је дочарала слику усталасаног кола, губи се као ехо у даљини.


VIII РУКОВЕТ   ПРЕУЗМИ ТЕКСТ