XIII РУКОВЕТ

13rukovetТринаестом руковети (1907, први пут изведена 13. јануара 1908) Мокрањац се вратио подручју своје уже домовине. Тражећи њен дефинитивни облик, израдио ју је у две верзије које се разликују не само почетним тоналитетом (b-moll, односно a-moll) већ и опсегом, појединостима обраде и тоналним односима између песама. Распоред темпа (две лагане песме наизменично са две брзе) подсећа на однос ставова у каквој барокној сонати. Суморно расположење прве песме Девојка јунаку прстен повраћала, која обилује експресивним хармонским решењима и полифоним детаљима, уступа место ведрим ритмовима друге Ој, убава мала мoмo, а широкој мелизматичној кантилени треће песме Славуј пиле срећно контрастира весела последња песма Крце, крце нова кола, са духовитим ономатопејским ефектима.


XIII РУКОВЕТ   ПРЕУЗМИ ТЕКСТ